بازدید علمی از  انجمن مستقل وکلای مدافع

بازدید علمی از  انجمن مستقل وکلای مدافع

تاریخ: 12/10/2019

 مکان: انجمن مستقل وکلای مدافع شهرکابل

اشتراک کنندگان: 2 استاد، 2 وکیل مدافع، 20 دانشجو شامل 12 دانشجوی پسر و 8 دانشجوی دختربود.

هدف: این سیر علمی به منظور آشنایی دانشجویان با ساختار و تشکیلات، نحوه ی اداره و فعالیت های انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بود.

در روز شنبه بازید از انجمن وکلای مدافع صورت گرفت. این نهاد در سال 1387تاسیس گردیده که قبل از ایجاد انجمن به عنوان نهاد تنظیم کننده امور وکالت در کشور، این امرتوسط مدیریت راهنمای معاملات، عریضه و وکلای مدافع از ادارات تابعه ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه پیش برده می شد.

در ابتدا خانم نجلا راحل معاون انجمن ورئیس کمیته زنان توضیحات مفصلی را در رابطه با تاریخچه، ساختار، اعضا و نحوه فعالیت و چگونگی نظارت به کار دانشجویان ارائه نمودند. ایشان درادامه به وکالت و اهمیت آن در اجتماع و اجرای عدالت دردستگاه های عدلی و قضایی و همچنان ایجاد زمینه برای داشتن یک جامعه قانونمند پرداختند.

درادامه آقای محب رحمانی از اعضای شورای رهبری انجمن در رابطه به فعالیت های انجمن توضیحات مفصل داده و ضمن تشویق دانشجویان برای کسب جواز وکالت ابراز داشتند که افغانستان متاسفانه بنابر مشکلات اقتصادی فاقد استندردهای جهانی است. همچنان یک تن از دانشجویان با مطرح کردن سوال خود خواستار وضاحت بیشتر در مورد ارقام گفته شده در مورد تعداد وکلای مدافع شدند. آقای محب رحمانی در جواب افزودند کشورهای توسعه یافته هر 100 نفر دارای یک وکیل قانونی در بخش مشاوره خانواده، اداره، تجارت و… می باشد؛ در حالیکه افغانستان فقط 2500 وکیل فعال داشته که از ارقام و آمار جهانی کاملا پایین است.

ایشان همچنان به موقعیت زنان وکیل مدافع بنابر مشکلات اجتماعی و نبود امنیت در قضایای محرمانه مانند: تجاوز جنسی و… اشاره داشتند که این نوع چالش ها در سطح ولایات به وضوح دیده می شود.

در حال حاضر دفتر مرکزی انجمن در شهر کابل موقعیت داشته و دارای نماینده گی های ساحوی در ولایات ذیل می باشد. ولایت بلخ، ولایت هرات، ولایت کندز، ولایت ننگرهارو ولایت کندهار.

انجمن متشکل از مجمع عمومی، شورای رهبری و رئیس عمومی می باشد که شورای رهبری متشکل از معاونین، هیئت اجرائیه و هیئت نظارت می باشد.

در پایان بعد از اتمام سخنان آقای محب رحمانی دانشجویان از هریک بخش های اداری این نهاد از جمله آمریت مالی، نظارت، پذیرش، بخش ستاژ وکالت، مدیریت جواز و… بازید  نموده و عکس هایی از این دیدار گرفته شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © 2019 Kateb University Legal Clinic. All Rights Reserved