ورکشاپ: «کلینیک حقوقی؛ اهداف و ماموریت ها»

ورکشاپ: «کلینیک حقوقی؛ اهداف و ماموریت ها»

کلینیک حقوقی دانشگاه کاتب سمینار یک روزه ای را تحت عنوان «کلینیک حقوقی؛ اهداف و مأموریت ها» در 23 میزان 1398 در سالون اجتماعات دانشگاه برگزار کرد.

برنامه با تلاوت آیات قرآن کریم توسط آقای محرم گوهری، یکی از دانشجویان کلینیک حقوقی، آغاز شد. سپس در قسمت افتتاحیه برنامه، دکتر محمد موسی جعفری معاون علمی دانشگاه کاتب به اهمیت و جایگاه کلینیک حقوقی در دانشگاه ها پرداختند. وی در همین زمینه افزود، دانشگاه ها در گذشته صرفاً به برنامه های اکادمیک می پرداختند اما امروزه این نگاه عوض شده است و دانشگاه ها در کنار برنامه های درسی آکادمیک، به آموزش های کاربردی و عملی می پردازند. دانشگاه کاتب نیز در این مسیر گامهای مهمی برداشته که تأسیس کلینیک حقوقی گام ارزنده ای در این راه است.

در ادامه برنامه، استاد امین محسنی دایرکتر کلینیک حقوقی به موضوع کلینیک حقوقی بعنوان نقطه وصل دانشگاه با جامعه پرداخته افزودند: مأموریت اصلی دانشگاه ها تأثیرگذاری بر جامعه است. کلینیک حقوقی میان دانشگاه و جامعه خصوصا طبقات فرودست و بی بضاعت جامعه پیوند برقرار می کند. افراد آسیب پذیر اجتماع نباید تنها گذاشته شوند. یکی از مسئولیت های دانشگاه در پیوند با جامعه، کمک به تأمین عدالت است. دانشگاه ها از طریق آموزش های آکادمیک، بستر عدالت اجتماعی را فراهم می سازند و از طریق کلینیک حقوقی به تأمین عدالت قضائی می پردازند. وی در پایان سخنان خود به کارنامه کلینیک حقوقی دانشگاه کاتب در دوره گذشته اشاره کرد و ضمن تأکید بر ادامه مسیر گذشته، دستاوردهای درخشان تری را وعده سپرد.

آقای عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر یک از مهمانان ویژه برنامه، از دیگر سخنرانان سمینار بود. آقای فرزام در موضوع تعیین شده با محور همکاری های ممکن میان کمیسیون و کلینیک حقوقی دانشگاه کاتب به ایراد سخن پرداخت. وی ضمن برشمردن اهمیت جایگاه کلینیک حقوقی در دسترسی به عدالت قضائی بعنوان یکی از حقوق بنیادی بشر، به نمایندگی از کمیسیون وعده همکاری سپرد. وی افزود، کمسیون آماده هر نوع همکاری ممکن با کلینیک حقوقی است و از جمله به چهار محور از همکاری های ممکن اشاره نمود.

خانم نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان دیگر سخنران ویژه سمینار بود. خانم راحل در سخنان خود به وظایف و مسئولیت های مهم و خطیر وکلا پرداخت و اقدامات امروزی دولت را قابل قدر دانست. وی افزود مشکلاتی مانند: عدم هماهنگی در دستگاه های عدلی و اهمیت ندادن به وکیلان و… که در گذشته فراوان وجود داشت، رو به کاهش بوده و امید می رود با بهبود یافتن این اوضاع، عدالت قضائی در کشور تطبیق نهادینه و تطبیق شود. خانم راحل تاکید داشتند وکلا با توجه به حساسیت شغلی خود باید از اخلاق حقوقی در انجام وظیفه وکالت برخوردار باشند و به قوانین نافذه پایبند بوده اسرار موکلین خود را حفظ نمایند و هرگز به غیر از شفافیت، قانون و حق نیندیشند. ایشان کلینیک حقوقی را فرصتی برای پیشرفت دانشجویان شمرده افزودند اشتراک در این برنامه باعث آشنا شدن با قضایای حقیقی و خارج شدن از مباحث تئوریک است که محصلان پس از فراغت کاملا با روند مشاوره دهی، ثبت قضایا و قوانین حاکم آگاه خواهند بود.

جهت پذیرایی میان برنامه، به مدت 20 دقیقه وقفه گرفته شد و پس از پایان وقفه، سخنرانان بعدی به ایراد سخن پرداختند.

بانو فرزانه عارفی، از اساتید کلینیک حقوقی در خصوص کمیت و کیفیت برنامه کلینیک حقوقی و کارکردهای آن به ایراد سخن پرداخت و معلومات جامعی را در مورد برنامه های کلینیک حقوقی ارائه نمودند. آقای عصمت الله امیری از فارغان دوره قبلی کلینیک حقوقی نیز تجربیات آموزش کلینیکی خود را با حضار شریک نموده جهت بهبود برنامه آینده، پیشنهاداتی را ارائه نمود.

در ادامه، خانم آذر مهر، یکی از وکلای کلینیک حقوقی به تشریح چالش ها و مشکلات عمده فرا روی موکلین و مراجعین کلینیک حقوقی پرداختند و پیشنهاداتی را در این زمینه برای بهبود و بازدهی بیشتر ارائه داشتند.

برنامه با جمعبندی و سخنان پایانی توسط استاد امین محسنی، دایرکتر کلینیک حقوقی و اعطای تقدیرنامه به مهمان ویژه، پایان یافت.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © 2019 Kateb University Legal Clinic. All Rights Reserved