گزارش بازدید علمی از کمسیون مستقل حقوق بشر

گزارش بازدید علمی از کمسیون مستقل حقوق بشر

تاریخ:14/8/1398

مکان: کمسیون مستقل حقوق بشر

هدف: این سیر علمی به منظور آشنایی دانشجویان با ساختار و تشکیلات، نحوه اداره و فعالیت های کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود.

روز سه شنبه مورخ 14/81398 تیم کلینیک حقوقی دانشگاه ماتب به شمول 2 وکیل، 1 استاد، مدیر اداری و 20 محصل از کمسیون مستقل حقوق بشر بازدید نمود. این بازدید علمی به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان کلینیک حقوقی با روند کار و فعالیت کمیسیون، ساختار، اهدا و ماموریت این نهاد بخصوص در عرصه حمایت از زنان و کودکان صورت گرفت. آقای آموزگار آمر دیپارتمنت آموزش های کمیسیون حقوق بشر، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و حمایوی کمیسیون را با دانشجویان کلینیک حقوقی به اشتراک گذاشتند. ایشان ضمن تشویق دانشجویان به آموزش و اهمیت آن برای پیشرفت جامعه اظهار داشتند که راه نجات یک جامعه آموزش موثر می باشد که کمسیون نیز همیشه در تلاش موضوعاتی مانند: حق تحصیل برای کودکان و زنان بوده است.

آقای آموزگار از مبانی حقوقی و قانونی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به قطعنامه 134/84 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کردند که افغانستان عضویت آن را کسب نموده است و همچنین م 58 قانون اساسی افغانستان اشاره به کمسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان دارد.

ایشان به اهداف کمسیون مستقل بشر چنین اشاره نمودند.

1- حمایت از حقوق بشر

2- انکشاف حقوق بشر

3- نظارت از رعایت حقوق بشر

از وظایف و صلاحیت های کمسیون مستقل حقوق بشر نیز به موارد ذیل اشاره نمودند.

1- نظارت بر وضعیت حقوق بشر

2- نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر

3- بازدید از محلات سلب آزادی

4- بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر

5- ارائه مشوره به پارلمان در مورد لغو، تعدیل و تصویب قوانین و…

در موارد فوق ملاک عمل کمسیون مستقل حقوق بشر قانون اساسی، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمسیون و سایر قوانین می باشد.

آقای آموزگار همچنین به دستاوردهای کمسیون حقوق بشر اشاره نمود که از جمله 48720 مورد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است و 24289 بار از محلات سلب آزادی بازدید و نظارت شده است. 7487 نفر از زندانیان غیر قانونی با حمایت، مداخله قانونی و دادخواهی کمسیون از زندان رها شده اند. 92 گور دست جمعی قربانیان سال های جنگ توسط کمسیون کشف و مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته است.

50 مورد زندان شخصی با مداخله قانونی کمسیون مسدود شده است و به تعداد 5 تحقیق ملی از سوی کمسیون انجام شده است.

در اخیر برنامه، دانشجویان از هریک بخش های کمسیون حقوق بشر مانند: آمریت حمایت و انکشاف حقوق اطفال، آمریت حمایت و انکشاف حقوق زنان، نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشرو…  دیدن نموده و سوال های خود را در رابطه به عملکرد و فعالیت های هر یک از بخش های مربوطه مطرح کردند و پاسخ های خود را دریافت نمودند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © 2019 Kateb University Legal Clinic. All Rights Reserved