گزارش بازدید علمی از ریاست حقوق

گزارش بازدید علمی از ریاست حقوق

تاریخ: 18/12/2019

مکان: ریاست حقوق ولایت کابل

اشتراک کنندگان: 2 استاد، 2 وکیل مدافع، 20 دانشجو شامل 12 دانشجوی پسر و 8 دانشجوی دختربود.

هدف: این سیر علمی به منظور آشنایی دانشجویان با ساختار، صلاحیت و تشکیلات ریاست حقوق ولایت کابل بود.

ریاست عمومی حقوق، یکی از ریاست های مسلکی وزارت عدلیه است که به منظور رسیدگی به شکایات و بررسی قضایای حقوقی فعالیت می نماید. در حال حاضر ریاست عمومی حقوق مرکز دارای یک آمریت و یک مدیریت می باشد.

آمریت بورد کارشناسان حقوق مدنی و تجارتی؛ این آمریت در تشکیل خود دارای 6 بست اعضای مسلکی از کمیته های سه گانه است که عبارتنداز:

1-بست عضوی کمیته تجارتی

2-بست عضوی کمیته فامیلی

3-بست عضوی کمیته املاکی

تحصیل حقوق اشخاص حقیقی و حکمی با در نظر داشت اسناد مثبته تحصیل حقوق، از جمله وظایف عمده و اساسی ریاست عمومی حقوق مرکز می باشد. وظایف و مسئولیت های ادارات حقوق توسط قانون طرز تحصیل حقوق تنظیم شده است و در صورت لزوم از سایر قوانین نافذه نیز استفاده می شود. عرایضی که به ادارات حقوق جهت رسیدگی سپرده می شوند، پیرامون موضوعات املاکی، فامیلی، دیون و تجارتی بوده که توسط اعضای مسلکی ادارات حقوق، اجراآت صورت گرفته و بررسی می شود.

 

وظایف و صلاحیت های عمده ریاست حقوق

1-ثبت عرایض وارده در کتاب مربوط و دادن رسید به عارض

2- جلب معروض علیه از طریق اداره مربوطه پولیس، در صورتی که معروض علیه از جمله کارکنان ملکی و یا نظامی دولت باشد، در نخست از طریق اداره مربوطه جلب می شود و در صورت عدم همکاری، توسط پولیس تحت جلب قرار می گیرد.

3- اخذ ضمانت از معروض علیه

3- تفهیم مطالبه عارض به معروض علیه

4- احاله موضوع به محکمه ذیصلاح در صورت عدم قناعت طرفین

5- تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم

6- نیابت در تحصیل حقوق دائن

7- معرفی مدیون متمرد از احکام قانون و سارنوالی

8- حفظ عرایض وارده در صورت عدم تعقیب توسط عارض در خلال مدت یک ماه بعد از منظوری مقامات ذیصلاح و…

در این سیر علمی دانشجویان به گروپ های مختلف تقسیم شده و از هریک بخش های ریاست حقوق ولایت کابل مانند: آمریت حوزه ها، نواحی و… دیدن نموده و سوال های خود را در رابطه به عملکرد و فعالیت های هر یک از بخش های مربوطه مطرح کردند و پاسخ های خود را دریافت نمودند.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © 2019 Kateb University Legal Clinic. All Rights Reserved