ورکشاپ برنامه آموزشی قانون منع خشونت علیه زن

ورکشاپ برنامه آموزشی قانون منع خشونت علیه زن

رکشاپ آموزشی قانون منع خشونت علیه زنان از طرف موسسه چیکی به مدت سه روز در هتل صدار از تاریخ دوم دسامبر الی ۵ دسامبر۲۰۱۹ برگزار گردید. این برنامه با هدف ارتقای ظرفیت تیم کلینیک حقوقی دانشگاه کاتب با اشتراک2 استاد، 2 وکیل و 20 نفر دانشجو برنامه ریزی شده بود.

این برنامه با هدف بالا بردن آگاهی و اطلاعات دانشجویان در ارتباط با مسئله خشونت علیه زنان ، قانون منع خشونت علیه زنان و همچنین افزایش توانایی آنان در برخورد و مواجهه با قضایای خشونت برگزار شد. رهبری و اجرای این برنامه توسط آقای بهنود رئیس برنامه ADALAT و باهمکاری آقای عبیدی و خانم وحیده احمدی از اساتید برنامه عدالت، صورت گرفت.

در روز اول در شروع  برنامه، دانشجویان با پرسشنامه هایی که در اختیارشان قرار گرفت مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ارزیابی در ارتباط با میزان آگاهی آنها از خشونت علیه زن و قانون منع خشونت علیه زنان بود.

در ادامه خانم وحیده احمدی استاد برنامه عدالت، توضیح کلی از این ورکشاپ ارائه نمودند. سپس تعریف خشونت در قوانین عام و خاص، موارد خشونت (۲۲ مورد در قانون منع خشونت)  و عوامل آن ( عوامل سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی) و انواع خشونت ( جنسی، جسمی و فیزیکی، اقتصادی و روانی) مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در ابتدا مباحث از سوی استاد احمدی مطرح می شد و سپس دانشجویان به بیان نظرات خود می پرداختند و درآخر جمع بندی از سوی استاد صورت میگرفت.

دو کار گروپی هم در ادامه توسط دانشجویان صورت گرفت. مورد اول دانشجویان به سه گروپ تقسیم شدند و هر گروپ با راهنمایی اساتید و وکلا به سوالات ذیل پاسخ دادند.

  • اصول حاکم بر کود جزا
  • اصول حاکم بر قانون منع خشونت
  • اصول حاکم بر حقوق عمومی جزا

در کار گروپی دوم قضیه ای با موضوع خشونت علیه زنان مطرح گردید که دانشجویان به صورت جمعی بر روی قضیه کار کرده و نظرات خود را بیان نمودند.

روز دوم ورکشاب موضوعات مربوط به تعریف جرم، عناصر آن، قصد جرمی و رابطه سببیت با محوریت جرایم خشونت علیه زنان مطرح شد. همانند روز اول دانشجویان در این مباحث به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند. مبحث بعدی تقسیم بندی جرایم خشونت علیه زنان از جنبه مقید بودن به شکایت مجنی علیه بود. در این زمینه نیز کار گروپی بر روی قضیه فرضی انجام شد.

روز سوم یک قضیه فرضی با موضوع خشونت علیه زن به دانشجویان ارائه شد تا بر اساس آن یک محکمه تمثیلی برگزار شود. تعداد پنج دانشجو نقش هیئت قضایی و چهاردانشجو وکلای مدافع طرفین، دو دانشجو نقش مدعی و مدعی علیه و چندین دانشجوی دیگر نقش شاهدان و کارشناسان را اجرا نمودند. در ابتدا وکلای هر دو طرف از موکلین خود مصاحبه انجام و مشوره حقوقی لازم را به آنها ارائه دادند.

سپس دانشجویان در محمکه تمثیلی به خواندن صورت دعوی و دفاعیه خود و همینطور وکالت شفاهی از موکلین پرداختند.

بعد از برگزاری محکمه تمثیلی دانشجویان دوباره مورد ارزیابی قرارگرفتند و نتیجه آن در همین جلسه به دانشجویان اعلام شد. در آخر تصدیق نامه هایی به محصلین و اساتید و وکلا برای قدردانی از زحمات شان و تقدیر آنها اعطا شد.

در ختم برنامه آقای بهنود از حضور بسیار فعال و با انگیزه دانشجویان در این ورکشاپ سه روزه ابراز خرسندی و تشکر نمودند و دانشجویان نیز نتیجه ی حضور و مشارکت در این برنامه را بسیار نتیجه بخش و آموزنده ارزیابی کردند.

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © 2019 Kateb University Legal Clinic. All Rights Reserved