درباره ما

درباره ما

کلینیک حقوقی دانشگاه کاتب در سال 1397 تأسیس شد که هدف از ایجاد آن ارائه خدمات حقوقی برای نیازمندان بخصوص خانواده های بی بضاعت، زنان و اطفال بوده است. از بدو تأسیس کلینیک تا کنون، افراد زیادی برای اخذ خدمات حقوقی گوناگون در قضایای جزایی، مدنی و فامیلی به کلینیک مراجعه نموده اند.

فعالیت های اصلی کلینیک به سه محور آموزش های نظری، آموزش های کاربردی و ارائه خدمات حقوقی طبقه بندی می گردد که هرسه محور بر فعالیت های حقوقی و قضائی متمرکز می باشند. در بخش ارائه خدمات، کلینیک حقوقی با هدف ارائه مشاوره حقوقی و خدمات رایگان در قضایای فامیلی برای افراد بی بضاعت مخصوصا زنان و اطفال فعالیت می کند.

کلینیک تحت نظر تعدادی از وکلای مدافع مجرب از طبقه اناث و ذکور، خدمات حقوقی خود را به طور رایگان برای مراجعین و موکلین ارائه می کند. در بخش آموزش های نظری و کاربردی نیز گفتنی است که کلینیک دانشجویان دانشکده حقوق را با طی مراحل روند پذیرش، در بخش های نظری و عملی حقوقی و وکالت دفاع آموزش می دهد.

Copyright © 2019 Kateb University Legal Clinic. All Rights Reserved